Kitgum

Sinds 2017 werken we in de regio Kitgum, in het noorden van Oeganda, samen met David Otto en zijn stichting KRADEF. Deze stichting zet zich in voor betere toekomstmogelijkheden voor ex-kindsoldaten en de kinderen die door de burgeroorlog getekend zijn. 

Bouw school
In 2018 en 2019 is er voor en door de gemeenschap een school gebouwd met 4 lokalen en een kantoor. De school werd voor een groot deel door Stichting Mukwano gefinancierd. In oktober 2019 werd de school feestelijk in gebruik genomen met bestuursleden Emma, Mirjam en Harmjan als getuigen. 

Bouw tweede schoolgebouw
Omdat de school al snel erg vol liep met 315 leerlingen bij de start van het tweede schooljaar, is in 2020 gestart met de bouw van een tweede gebouw. De lockdown en corona-maatregelen maakten dat de bouw af en toe stil kwam te liggen door gebrek aan materialen of transport daaraan. Ook de school was tijdens de corona-pandemie gesloten. Begin 2022 kon het nieuwe gebouw alsnog worden opgeleverd en mocht de school ook weer open. 

Facliteiten voor de gemeenschap en het project
Naast de twee schoolgebouwen worden in samenwerking met de gemeenschap, andere initiatieven en stichting Mukwano op en rond het project verschillende faciliteiten gerealiseerd. Zo is er een inmiddels een waterput, toiletgebouwen en een heeft de gemeenschap het initiatief genomen om een kerkgebouw te realiseren. In 2022 starten we samen met KRADEF aan de realisatie van een graanmolen die middelen moet opleveren om de school en het project te onderhouden. 

P1050150 2