Elisabeth Namaganda Foundation

In 2020 en 2021 hebben we samen met de Elisabeth Namaganda Foundation gewerkt aan de bouw van een restaurant dat moet bijdragen aan meer middelen om kinderen naar school te helpen. 

Hoe ENF ontstond
Elisabeth Namaganda heeft in samenwerking met o.a. de Nederlandse stichting Mirembe in 1979 het ‘Help me to School program’ opgericht. Met dit project kon in de afgelopen jaren voor ruim 3000 kinderen het schoolgeld betaald worden. Deze kinderen konden zich op deze manier ontwikkelen en indirect werden ook hun families ondersteund. Elisabeth Namaganda overleed in 2012 en het programma dreigde hierdoor stil te vallen. Stichting Mirembe heeft contacten gezocht met betrokkenen in Oeganda om te onderzoeken hoe het project kon worden voortgezet. Doordat de ondersteuning vanuit Elisabeth in stilte was gedaan, waren veel mensen zich er niet van bewust dat zij hun school en studieloopbaan te danken hadden aan de ondersteuning die ze via Elisabeth hadden gekregen. Het bleek dat veel voormalig studenten graag een bijdrage wilden leveren aan het in stand houden van het ‘Help me to School program’. 

Fondsenwerving in Oeganda 
Inmiddels is er in Oeganda een bestuur opgericht, een deel van dit bestuur bestaat uit voormalig leerlingen of studenten van het programma. Zij zamelen op verschillende manieren geld in. Bijvoorbeeld door middel van de verhuur van een parkeerplaats, inclusief een autowasserij, de verkoop van eten en wijn en de verhuur van partytenten. Ook is er een loyaliteitsprogramma opgericht onder voormalig leerlingen/studenten en andere betrokkenen. Zij kunnen silver, gold of platinum member worden en op basis daarvan jaarlijks doneren. Het ‘Help me to School program’, heeft studenten op verschillende niveaus ondersteund, waardoor een aantal studenten een studie konden volgen tot architect, arts, of advocaat. Voor het loyaliteitsprogramma is het fijn dat juist deze voormalige studenten nu hun bijdrage kunnen en willen leveren. Maar ook de kleinere bijdragen worden door het bestuur erg gewaardeerd. 

Zelfvoorzienend worden
In oktober 2019 hebben we in Oeganda een gesprek gehad met het bestuur van ENF over hun toekomstplannen. Zij zijn nu nog deels afhankelijk van giften, met name van Nederlandse stichtingen. Op termijn willen zij zelfvoorzienend worden. De eigen fondswerving komt op gang, maar om dit structureel van de grond te krijgen, willen zij stappen zetten. Met behulp van een aantal voormalig studenten zijn plannen opgezet om een parkeergarage en restaurant te bouwen bij een universiteitsterrein. De opbrengsten hiervan moeten het ‘Help me to School program’ voor een groot deel kunnen financieren. Het bestuur van ENF heeft met de opbrengst van hun eigen fondsenwerving de gelegenheid gehad om een stuk grond aan te kopen en de fundering aan te leggen voor de garage en het restaurant. 

Mukwano ondersteunt
Met het bestuur van ENF hebben we de plannen uitgebreid doorgesproken. Daarna hebben we deze getoetst aan onze eigen visie en doelen. Het steunprogramma komt ten goede aan (kansarme) jongeren in Oeganda en wordt gedragen door de lokale gemeenschap van oud-studenten. De steun die aan ons wordt gevraagd heeft als doel het zelfstandig functioneren (onafhankelijk van steun uit Nederland) van het steunprogramma. Daarmee sluit het project prima aan op de visie van Mukwano en draagt het bij aan de doelen die wij beogen. Het restaurant is eind 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.