Buhweju

Vanaf 2007 tot 2017 is Stichting Mukwano Oeganda actief geweest op het project in Buhweju. Samen met de Oegandes zusterorganisatie Gods Hands and Feet Ministries is hier in 2007 is gestart met de bouw van een kerk. In 2008 volgde een kliniek en later ook een school en diverse personeelsverblijven. 

De kerk
Stichting Mukwano Oeganda werkt vanuit een Christelijke overtuiging. Ook zusterorganisatie Gods Hands and Feet MInistries wil Gods werk doen en kerkelijke gemeenschappen opbouwen waarin mensen steun vinden aan God en aan elkaar. Daarnaast is een kerk de plek waar de gemeenschap elkaar ontmoet en van waaruit draagvlak kan worden opgebouwd voor de andere ontwikkelingen op het project. In 2007 is gestart met de bouw van de kerk, in het voorjaar van 2008 was deze min of meer gereed om in gebruik te nemen. Bestuursleden Joanne Noordink en Paulien Sikking woonden de eerste dienst bij. Een opkomst van ruim 250 mensen maakte duidelijk dat de kerk voorziet in een behoefte! Inmiddels is de kerk volledig afgebouwd en wordt deze door de kerkgemeenschap onderhouden en bekostigd. 

De kliniek
Gezondheidszorg is in Oeganda moeilijk te krijgen. Vaak moeten mensen uren achter elkaar lopen om medicijnen te krijgen of behandeld te worden. Ook zijn medicijnen vaak onbetaalbaar voor de armen. Dit terwijl de gezondheid van veel Oegandeze bedreigd wordt door ziekten als malaria en aids. Stichting Mukwano wil graag een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in Buhweju. In 2008 is daarom gestart met de bouw van een kliniek. Dit gebouw met diverse behandelruimten en slaapkamers was in 2009 volledig gereed. Mukwano heeft de kliniek daarnaast uitgerust met apparatuur, instrumenten, medicijnen en geschoold personeel. Na enige tijd bleek dat het verzorgingsgebied van de kliniek te klein was en het niet houdbaar was de kliniek volledig open te houden. (Delen van) de kliniek zijn vanaf dat moment voor andere doeleinden ingezet. Medische hulp bleef op gezette tijden wel aanwezig. 

De school
Stichting Mukwano Oeganda gelooft dat scholing een belangrijke bijdrage kan leveren aan betere toekomstmogelijkheden voor de Oegandese bevolking. Wij zetten ons daarom in voor het bieden van onderwijs aan hen die daar een of moeilijk toegang tot hebben. In samenwerking met Gods Hands and Feet Ministries is in Buhweju een 15 lokalen tellend schoolgebouw gerealiseert. Aanvankelijk is hier ingezet op zowel basis- als voortgezetonderwijs. Na enkele jaren is het basisonderwijs afgestoten en gaan er jaarlijks zo'n 150 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. 

Einde van de samenwerking
In 2017 hebben wij de samenwerking met God's Hand and Feet Ministries beeindigd. Dit omdat de samenwerking en de communicatie met de directeur in de periode daarvoor verslechterd was. Na de nodige inzet van onze kant om de samenwerking te herstellen konden we  niet ander dan deze uiteindelijk te beeindigen. Hoewel we graag betrokken waren gebleven bij het project zijn we tot het inzicht gekomen dat het op dat moment in het belang van het project was om ons terug te trekken en de gemeenschap van Buhweju de rust en ruimte te geven om met elkaar het project tot een succes te maken. Zelfvoorzienend, zoals ook altijd het doel van Stichting Mukwano is geweest. 

de kerk en de kliniek okt 2010

Buhweju: Links de kliniek, rechts de kerk