Feiten en cijfers

 

 

Oeganda kaart

Oeganda (1NB, 32OL)

Nederland kaart
Nederland (52NB, 5OL)
Oppervlakte: 241.000 km2 Oppervlakte: 41.500 km2
Inwoners (2018): 40,9 miljoen
geboortecijfer: 42,4 per 1000
sterftecijfer: 32,5 per 1000
geboorteoverschot: 32,5 per 1000

Inwoners (2018): 17,1 miljoen
geboortecijfer: 10,9 per 1000
sterftecijfer: 9,0 per 1000
geboorteoverschot: 1,9 per 1000

Levensverwachting man: 54,8
Levensverwachting vrouw: 57,8

Levensverwachting man: 79,3
Levensverwachting vrouw: 83,8
Alfabetisme: 78%
Werkeloosheid: 20%
Alfabetisme: 99%
Werkeloosheid: 4%
Protestant: 44%
Katholiek: 39%
Moslim: 13%
Overig: 4%
Protestant: 16%
Katholiek: 24%
Moslim: 5%
Overig: 55%
bevolkingsopbouw Oeganda in 2018
 bevolkingsopbouw

bevolkingsopbouw Nederland in 2018
bevolkingsopbouw nederland

Het grote aantal jonge mensen geeft een immense druk op de regering en de huishoudens. Het gaat dan direct over voldoende voeding, schoon drinkwater, zelfvoorzienende landbouw, scholing, en werk. Daarnaast betreft het algemene voorzieningen zoals woningbouw, energie, transport en ziekenhuizen. Vergeleken met Nederland waar we ouderenzorg en pensioenen als probleem zien, is het hier welk perspectief bieden we de miljoenen jongeren. Het land, de regering en de bevolkingsgroepen staan voor een enorme uitdaging. Echter de samenhang in de staat is broos en wordt bemoeilijkt door de interne verschillen tussen de stam- en taalgroepen en de verschillende bestaanswijzen.
Verhouding platteland en stad
Platteland: 75%
Stedelijk: 25%
Platteland: 11%
Stedelijk: 89%

In Uganda woont de bevolking grotendeels op het “vruchtbare” platteland, met grote regionale verschillen. In het zuidwesten en langs het Victoriameer zijn de omstandigheden goed.

Ongebreidelde stadsuitbreiding gaat ten koste van het tropisch regenwoud, maar het gevaar van bodemerosie en bodemuitputting speelt overal.

In de landelijke gebieden noordelijker groeit de bevolking het meest. Centraal moet hier de teelt van voedselgewassen staan. De klimaatsverandering is merkbaar in ongewissere regenperioden en een kariger wordende begroeiing. In het noordoosten dat van nature semi- aride is en de nomadisch veeteelt inheems is, ontstaan er conflicten met de verbouw van voedselgewassen.

In het Noordwesten is de bescherming van de Wereldnatuurgebieden de concurrent van de lokale bevolking om akkerbouw of veeteelt te bedrijven. Voor de centrale regering zijn de inkomsten voor natuurbeheer en toerisme echter belangrijke inkomstenbronnen.
Economische sectoren en hun aandeel in het BNP
Landbouw: 28%
Industrie: 21%
Diensten: 50%
Landbouw: 1,6%
Industrie: 17,9%
Diensten: 70,2%
Werkgelegenheid in de sectoren  
Landbouw: 71%
Industrie: 7%
Diensten: 22%
Landbouw: 1,2%
Industrie: 17%
Diensten: 81,8%

In Uganda is de landbouw belangrijk in productiewaarde, als werkgever en als landgebruiker. Door de enorme bevolkingsdruk wordt het steeds moeilijker om daarin te voorzien.

Landgebruik: 71% Landgebruik: 64%
cultuurland (akkers): 34%
Tuinbouw: 11%
Veeteelt: 25%
Bos: 15%
Overig stedelijk + infra: 14%

cultuurland (akkers): 29%
Tuinbouw: 11%
Veeteelt: 24%
Bos: 15%
Overig stedelijk + infra: 21%

Export: koffie, thee, katoen, tabak, bananen Export: tuinbouw, agro business,
landbouwtechniek, landbouwwetenshcap

 NB.: Deze informatie is verkregen vanuit internetbronnen. Bent u op zoek naar
gevalideerde feiten en cijfers dan adviseren wij u andere bronnen te raadplegen.