Economie van Oeganda

Oeganda is een heel vruchtbaar land. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de landbouw nog steeds een grote rol speelt in de economie van het land. Ongeveer 80% van de bevolking werkt direct of indirect in de landbouw. Het grootste deel is kleinschalig en wordt gebruikt voor eigen gebruik en de plaatselijke markt.

Voor de export is Oeganda vooral afhankelijk van koffie. Deze eenzijdigheid is een probleem geworden vanwege de steeds lagere koffieprijzen op de wereldmarkt. Terwijl meer koffie wordt verkocht aan het buitenland, vermindert de totale opbrengst. Oeganda is dan ook hard bezig om meer producten te verbouwen (b.v. thee) en zich op andere mogelijkheden te richten (b.v. visserij, bloementeelt).

Een groot nadeel is dat Oeganda voor meer dan 50% van zijn inkomsten afhankelijk is van buitenlands geld. Dit is geen gezonde basis voor een economie. Toch kan het land nog niet zonder hulpgeld. Want nog niet iedereen profiteert van de economische groei. Nog steeds leeft 31% van de Oegandezen onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Slechts de helft van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. En nog steeds maken veel kinderen de basisschool niet af.

3b-thee.jpg
 theeplantages in het bushenyi-district