Verantwoording

Stichting Mukwano Oeganda besteedt veel zorg aan de verantwoording van haar werkwijze, projecten en uitgaven. Hiertoe zijn wij notarieel vastgelegd, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en ANBI geregistreerd bij de belastingdienst. Daarnaast leggen wij onze doelen en werkzaamheden vast in een beleidsplan. Hieronder kunt u verschillende documenten downloaden. Mocht u specifieke vragen hebben over ons beleid of de verantwoording, neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier op deze website. 

Beleid
De missie van de Stichting Mukwano Oeganda is om zonder winstoogmerk de levensomstandigheden van de kansarme mensen in Oeganda te verbeteren en hen betere toekomstmogelijkheden te bieden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van financiële, materiële en emotionele steun. Deze missie is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.

Beleidsplan 2008 t/m 2012 [download] 
- Beleidsplan 2018-2022 [in ontwikkeling]

Beloningsbeleid
Stichting Mukwano Oeganda kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. 
Wel vergoeden wij bepaalde onkosten die door onze bestuursleden worden gemaakt. Het vergoedingenoverzicht kunt u hier binnenkort downloaden.

- Vergoedingenoverzicht [in ontwikkeling]

Jaarverslagen
Stichting Mukwano brengt jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording. 

2017
- Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017[download]