De visie

Door fondsenwerving in Nederland wordt er door de stichting geld bijeengebracht om de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van de Oegandese bevolking te verbeteren. In overleg met de uitvoerende kracht in Oeganda en de lokale overheid zal het geld  worden gebruikt voor het opbouwen en ontplooien van projecten ten behoeve:
-    het bieden van onderwijs
-    het verlenen van onderdak en zorg aan hen die dit ontberen
-    het geven van voorlichting over gezondheidszorg en preventie
-    het bieden van medische zorg
-    het opzetten van voedselprogramma’s
-    het aanleggen van infrastructurele voorzieningen.
Op deze geldstroom en uitgaven houdt het stichtingsbestuur toezicht en controle.

De missie

De missie van de Stichting Mukwano Oeganda is om zonder winstoogmerk de levensomstandigheden van de kansarme mensen in Oeganda te verbeteren en hen betere toekomstmogelijkheden te bieden. Dit gebeurt door middel van het verlenen van financiële, materiële en emotionele steun. Deze missie is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging.