Hoe werken we ?

Ruim tien jaar ontwikkelingswerk heeft ons veel kennis en ervaring gebracht over wat wij belangrijk vinden in ons werk en hoe wij dat werk willen en kunnen vormgeven. De opgaven in Oeganda zijn groot en als kleine Nederlandse stichting kunnen wij daar maar beperkt een bijdrage in leveren. Wat wij wel kunnen is met die kleine bijdrage een blijvend effect proberen te bereiken. De lokale bevolking en de lokale overheid zijn onmisbaar bij het bereiken van die effecten, hoe klein of hoe groot die ook zijn. Zonder lokaal draagvlak geen duurzaam effect.

Dit betekent dat we moeten investeren in partnerschap. Een succesvolle samenwerking kun je niet uitkiezen, die moet je opbouwen. Het bouwen van een samenwerkingsrelatie kost veel tijd. Je moet elkaar leren kennen en daarvoor moet je elkaar regelmatig spreken en zien. Voor onze stichting is dit een uitdaging met name als het gaat om de samenwerking in Oeganda. Onze stichting bestaat uit vrijwilligers die naast bestuurslid ook een baan en/of een gezin hebben. Wij kunnen daardoor maar beperkt aanwezig zijn in Oeganda. Dit maakt het voor onze stichting van groot belang dat wij alternatieve manieren zoeken om een ‘aanwezige’ en ‘zichtbare’ partner te zijn voor onze samenwerkingspartners.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de opgaven in Oeganda moeten wij ook in Nederland investeren in partnerschap. Samenwerkingsrelaties in Nederland leveren ons, naast financiële middelen, kennis en expertise op die we nodig hebben om de samenwerkingsrelaties in Oeganda goed vorm te kunnen geven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze relaties in Nederland bewust te maken van de manier waarop wij ons werk willen doen: in gelijkwaardige samenwerking met de mensen waarvoor we dat werk doen.

In ons beleidsplan 2023 - 2027 leest u hoe wij hieraan werken.