Ontwikkelingen op het project

Geschreven door Paulien Sikking op .

Aan de basis van Stichting Mukwano ligt een droom die Joanne met Pastor Israël deelde. Samen met Pastor Israël heeft de stichting in de afgelopen jaren veel bereikt voor de inwoners van het district Buhweju. De eerste jaren zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. Zoals we u in een eerdere nieuwsbrief meldden verloopt de samenwerking nu stroef. 

Onderzoek 
Naast een moeizaam contact met Israël in de afgelopen jaren, bereikten ons steeds meer negatieve signalen over het functioneren van Israël op het project en de nevenfuncties die hij lijkt te bekleden. Er bestaan vermoedens dat Israel geld dat hem is toevertrouwd voor het project niet altijd daaraan heeft besteed. Wij weten niet of dit waar is of niet. De Nederlandse Stichting Twawebwa, die ook op het project werkzaam was, heeft om deze reden besloten zich terug te trekken uit het project. Op hun verzoek hebben de autoriteiten (politie) in Oeganda een onderzoek ingesteld. Omdat dit onderzoek ook in ons belang is, verlenen wij uiteraard al onze medewerking.

Standpunt Mukwano
Stichting Mukwano heeft besloten om zolang het onderzoek loopt, terughoudend te zijn met het doen van uitgaven. Naast het politieonderzoek willen wij zelf graag een onafhankelijk onderzoek en oordeel, om zo tot onze eigen conclusies te komen. Het in de arm nemen van een goede, betrouwbare advocaat is daarbij een mogelijke optie. Tevens hebben we contact met de Nederlandse ambassade in Oeganda. Dit omdat binnen de politie veel corruptie heerst en wij hierover graag advies willen. 

Onze prioriteit
Het project valt onder het Oegandese bestuur van God’s Hand and Feet Ministries International Organisation (GHFMIO). Wij onderzoeken op dit moment of deze organisatie het werk, ook zonder Israël, voort kan zetten en hoe we dat vervolgens kunnen organiseren. We hopen dat het niet zover komt, maar in ons achterhoofd houden we hier wel rekening mee. Onze hoogste prioriteit is dat het project en al onze investeringen niet verloren gaan. De kerk en de school die gebouwd zijn met Nederlands geld draaien goed en voorzien in een belangrijke behoefte. Dat kunnen en willen we niet loslaten. Ons werk daar is nog niet klaar.

Huidig contact met het project
Op dit moment is het moeilijk om contact te krijgen met Israël. Wel hebben we regelmatig contact met Jonathan. Hij regelt ontzettend veel op het project, zoals de afwerking van de school en de bouw van het scheikundelokaal. Via Jonathan proberen we ook Israëls kant van het verhaal te horen.

Vragen? 
Ook al is nu nog niet bekend hoe alles gaat lopen en hoe we verder gaan, we brengen u toch op de hoogte van deze ontwikkelingen. We zijn ons ervan bewust dat wij, wanneer wij investeringen doen, dit doen met geld wat ons toevertrouwd is door u. Daarom vinden we het belangrijk om u hierover te informeren en zo transparant mogelijk te zijn. Mocht u vragen of meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij houden u op de hoogte!