Ontwikkelingen op het project

Geschreven door Paulien Sikking op .

Aan de basis van Stichting Mukwano ligt een droom die Joanne met Pastor Israël deelde. Samen met Pastor Israël heeft de stichting in de afgelopen jaren veel bereikt voor de inwoners van het district Buhweju. De eerste jaren zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. Zoals we u in een eerdere nieuwsbrief meldden verloopt de samenwerking nu stroef. 

Onderzoek 
Naast een moeizaam contact met Israël in de afgelopen jaren, bereikten ons steeds meer negatieve signalen over het functioneren van Israël op het project en de nevenfuncties die hij lijkt te bekleden. Er bestaan vermoedens dat Israel geld dat hem is toevertrouwd voor het project niet altijd daaraan heeft besteed. Wij weten niet of dit waar is of niet. De Nederlandse Stichting Twawebwa, die ook op het project werkzaam was, heeft om deze reden besloten zich terug te trekken uit het project. Op hun verzoek hebben de autoriteiten (politie) in Oeganda een onderzoek ingesteld. Omdat dit onderzoek ook in ons belang is, verlenen wij uiteraard al onze medewerking.

Standpunt Mukwano
Stichting Mukwano heeft besloten om zolang het onderzoek loopt, terughoudend te zijn met het doen van uitgaven. Naast het politieonderzoek willen wij zelf graag een onafhankelijk onderzoek en oordeel, om zo tot onze eigen conclusies te komen. Het in de arm nemen van een goede, betrouwbare advocaat is daarbij een mogelijke optie. Tevens hebben we contact met de Nederlandse ambassade in Oeganda. Dit omdat binnen de politie veel corruptie heerst en wij hierover graag advies willen. 

Onze prioriteit
Het project valt onder het Oegandese bestuur van God’s Hand and Feet Ministries International Organisation (GHFMIO). Wij onderzoeken op dit moment of deze organisatie het werk, ook zonder Israël, voort kan zetten en hoe we dat vervolgens kunnen organiseren. We hopen dat het niet zover komt, maar in ons achterhoofd houden we hier wel rekening mee. Onze hoogste prioriteit is dat het project en al onze investeringen niet verloren gaan. De kerk en de school die gebouwd zijn met Nederlands geld draaien goed en voorzien in een belangrijke behoefte. Dat kunnen en willen we niet loslaten. Ons werk daar is nog niet klaar.

Huidig contact met het project
Op dit moment is het moeilijk om contact te krijgen met Israël. Wel hebben we regelmatig contact met Jonathan. Hij regelt ontzettend veel op het project, zoals de afwerking van de school en de bouw van het scheikundelokaal. Via Jonathan proberen we ook Israëls kant van het verhaal te horen.

Vragen? 
Ook al is nu nog niet bekend hoe alles gaat lopen en hoe we verder gaan, we brengen u toch op de hoogte van deze ontwikkelingen. We zijn ons ervan bewust dat wij, wanneer wij investeringen doen, dit doen met geld wat ons toevertrouwd is door u. Daarom vinden we het belangrijk om u hierover te informeren en zo transparant mogelijk te zijn. Mocht u vragen of meer informatie willen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij houden u op de hoogte!

Inrichting Scheikundelokaal

Geschreven door Paulien Sikking op .

In de afgelopen jaren hebben wij erg gehamerd op de afwerking van de school. Wij hechten hieraan een groot belang, omdat de afwerking ervoor zorgt dat de school beschermd is tegen weersinvloeden. Ook was het nodig om op de bovenste verdieping de muur tot aan het puntdak dicht te metselen zodat de klassen minder overlast van elkaar hebben tijdens de les. Uiteindelijk hebben wij deze afwerking dan ook als voorwaarde gesteld voordat we nieuwe projecten op zouden pakken. In augustus ontvingen we de foto’s van de werkzaamheden en een volledig aangesmeerd schoolgebouw! 

Scheikundelokaal
Bovenaan de wensenlijst van de school stond een scheikundelokaal. Wanneer de school een eigen scheikundelokaal heeft, kan hij eindelijk geregistreerd worden bij de overheid. De leerlingen uit de examenklas hoeven dan niet meer naar andere scholen om hun examens te doen. In september hebben wij ingestemd met de start van dit project. Het project bestaat uit twee fasen, waarvan de eerst fase van augustus tot december werd uitgevoerd. 

Eerste fase: (ver)bouwen!
De eerste fase is het verbouwen van één van de bestaande lokalen naar een scheikundelokaal. Er zijn werkbanken gemetseld, maar het meeste werk zit in het installatiewerk: gas en waterleidingen naar alle werkbanken. Deze fase moet volledig afgerond zijn voor we starten met de volgende fase. De afronding stond voor eind december gepland, maar begin november was het al zover en ontvingen we foto’s van stromend water! Ook ontvingen we foto’s van leerlingen die ons en al onze sponsors bedanken voor onze bijdrage aan het laboratorium. 

Tweede fase: materialen en gereedschappen
De tweede fase is het inrichten van het lokaal met de nodige materialen en gereedschappen zoals gasbranders en chemische stoffen. De voortvarendheid van de bouw en het enthousiasme van de leerlingen maken dat we graag met deze fase willen starten, zodat het lokaal ook echt in gebruik genomen kan worden. Helaas moeten we door de ontwikkelingen op het project even pas op de plaats maken.

Bezoek project 2011

Geschreven door Paulien Sikking op .

Op 12 augustus vertrekken Hilde en Paulien naar Oeganda om een bezoek te brengen aan het project. Paulien blijft een week en Hilde zal zes weken op het project verblijven om een handje te helpen op de school. Natuurlijk doen wij uitgebreid verslag van de reis:

Weblog Hilde:
Hilde zal tijdens haar verblijf een weblog bijhouden (mits het internet goed bereikbaar is). Deze is te vinden op www.hildekoskamp.waarbenjij.nu

Reisverslag website:
Op deze website zullen we een reisverslag plaatsen met daarin de hoogtepunten van de reis. 

Presentatie:
Op 23 oktober zullen Hilde en Paulien hun verhalen vertellen tijdens een presentatie. Meer informatie over tijdstip en locatie vind u in de loop van september op deze website.  

Een echte school!

Geschreven door Paulien Sikking op .

Zestig leerlingen op Buhweju School
In februari startte in Oeganda het nieuwe schooljaar. Ook in Bushenyi worden de lessen weer hervat. Sinds het eerste schooljaar dat Buhweju School startte in 2009 is het leerlingenaantal gestaag gegroeid. Voor het schooljaar 2010 rekenen we op 40 leerlingen in het basisonderwijs en 20 in de hogere klassen. Al deze leerlingen krijgen nu nog les in de kerk, een nabij gelegen leegstaande woning en het gastenverblijf dat Stichting Twawebwa Mukama op het project aan het bouwen is. Hoog tijd dus om te beginnen met de bouw van een aantal échte klaslokalen.

Vijf klaslokalen in de maak
In januari zijn we daarom gestart met de begane grond van wat een schoolgebouw met twee verdiepingen moet worden. Dit betekent een stevige fundering en een goede basis om in een later stadium op verder te bouwen. Een investering die het mogelijk maakt om later met minder kosten snel uit te kunnen breiden. In februari en maart kregen de bouwvakkers te maken met het regenseizoen in Oeganda. Veel water maar weinig gelegenheid om verder te bouwen. Inmiddels zijn we wel zover dat de plafondplaten zijn besteld en de muren tot aan de kozijnen zijn opgetrokken. De oplevering van de eerste vijf officiële klaslokalen komt daarmee al heel dichtbij.

Stoelen en tafels
Om de klaslokalen in te richten is natuurlijk het één en ander aan stoelen en tafels nodig. Het liefst laten we dat in Oeganda maken om de werkgelegenheid te ondersteunen. Van een basisschool uit Klundert konden we echter 50 stoeltjes en tafeltjes krijgen en het is natuurlijk zonde om die zomaar weg te gooien. De stoeltjes en tafeltjes zijn inmiddels met een container vol met materialen, die aan ons en de Stichting Twawebwa Mukama ter beschikking zijn gesteld, naar Oeganda verscheept en aangekomen op het project. Totdat de lokalen kunnen worden ingericht worden ze in de container bewaard.

P1050233website

Een echte school!

Geschreven door Paulien Sikking op .

Zestig leerlingen op Buhweju School
In februari startte in Oeganda het nieuwe schooljaar. Ook in Bushenyi worden de lessen weer hervat. Sinds het eerste schooljaar dat Buhweju School startte in 2009 is het leerlingenaantal gestaag gegroeid. Voor het schooljaar 2010 rekenen we op 40 leerlingen in het basisonderwijs en 20 in de hogere klassen. Al deze leerlingen krijgen nu nog les in de kerk, een nabij gelegen leegstaande woning en het gastenverblijf dat Stichting Twawebwa Mukama op het project aan het bouwen is. Hoog tijd dus om te beginnen met de bouw van een aantal échte klaslokalen.

Vijf klaslokalen in de maak
In januari zijn we daarom gestart met de begane grond van wat een schoolgebouw met twee verdiepingen moet worden. Dit betekent een stevige fundering en een goede basis om in een later stadium op verder te bouwen. Een investering die het mogelijk maakt om later met minder kosten snel uit te kunnen breiden. In februari en maart kregen de bouwvakkers te maken met het regenseizoen in Oeganda. Veel water maar weinig gelegenheid om verder te bouwen. Inmiddels zijn we wel zover dat de plafondplaten zijn besteld en de muren tot aan de kozijnen zijn opgetrokken. De oplevering van de eerste vijf officiële klaslokalen komt daarmee al heel dichtbij.

Stoelen en tafels
Om de klaslokalen in te richten is natuurlijk het één en ander aan stoelen en tafels nodig. Het liefst laten we dat in Oeganda maken om de werkgelegenheid te ondersteunen. Van een basisschool uit Klundert konden we echter 50 stoeltjes en tafeltjes krijgen en het is natuurlijk zonde om die zomaar weg te gooien. De stoeltjes en tafeltjes zijn inmiddels met een container vol met materialen, die aan ons en de Stichting Twawebwa Mukama ter beschikking zijn gesteld, naar Oeganda verscheept en aangekomen op het project. Totdat de lokalen kunnen worden ingericht worden ze in de container bewaard.

P1050233website