Geschiedenis

Geschreven door Paulien Sikking op .

In 2007 verbleef Joanne Noordink een half jaar in Oeganda om daar vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Gedurende die tijd leerde zij daar veel bijzondere mensen kennen. Vlak voor haar vertrek kwam daar een Oegandese pastor bij: Israel Nabimanya, waarmee een hechte vriendschap ontstond.
Na terugkomst uit Oeganda voelde Joanne de drang om vanuit Nederland de Oegandese bevolking structureel te blijven steunen. In september besprak zij deze plannen met pastor Israel die enthousiast raakte en mogelijkheden zag:

In April 2007 verloor Israel zijn vader, die altijd dominee geweest was en een klein kerkje had gebouwd met bomen en doeken. Op zijn sterfbed riep deze dominee zijn zoon Israel naar zich toe en vroeg hem om af te maken waar hij mee was begonnen. Israel beloofde zijn vader om zijn werk voort te zetten en de kerk en de gemeente op te bouwen. Een mooie basis om op verder te bouwen. Joanne bezocht Israel daarom in oktober om concrete plannen te maken en te kijken of er een stuk grond gekocht kon worden in Bushenyi, een district in het zuidwesten van Oeganda waar pastor Israel opgroeide.

Om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen werd in Oeganda en Nederland een enthousiaste groep mensen samengesteld met een betrokkenheid bij Oeganda of één van de vlakken waarop geopereerd zal worden. In november 2007 was het bestuur van de Stichting Mukwano Oeganda in Nederland compleet en kon begonnen worden met het aanvragen van de nodige aktes. Op 21 februari werd de notariële akte ondertekend bij de notaris en een dag later gaf ook de Kamer van Koophandel zijn goedkeuring.

Met de indiening van ons beleidsplan bij de belastingdienst is de stichting ANBI geregistreerd, dat houdt in dat u als donateur of sponsor uw giften van de belasting kunt aftrekken.

6658.jpg
Joanne Noordink en Pastor Israel Nabimanya