• 01 foto HOME
  • 02 foto HOME
  • 03 foto HOME
  • 04 foto HOME
  • 06 foto HOME

In liefdevolle herinnering aan Joanne Susanna Noordink.

Joanne

 

MUKWANO = VRIENDSCHAP

Mukwano is het Oegandese woord voor vriendschap.

Stichting Mukwano Oeganda is dan ook ontstaan uit een vriendschap en een wens om de krachten te bundelen en samen iets te betekenen voor kansarme mensen in Oeganda.

Dat is waar Mukwano sinds 2007 voor staat!

 

facebook feed

Nieuws van Mukwano

Op zondag 3 maart was er in gebouw Elim gelegenheid om bijgepraat te worden over de werkzaamheden van Stichting Mukwano in Oeganda. De zaal was redelijk gevuld. Het is fijn op deze manier de steun van onze achterban te ervaren. Was u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dan praten wij u via deze weg bij.

Mukwano 2.0
Nadat we in het najaar van 2017 de samenwerking op het project in Buhweju beëindigden hebben we als bestuur besloten ons te bezinnen op waar we voor staan, hoe we willen werken en wat we willen bereiken met ons werk. Voor deze heroriëntatie voerden we gesprekken met Sara Kinsbergen. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit en heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van particuliere initiatieven. Sara heeft ons geholpen helder te krijgen wat wij belangrijk vinden, dat te concretiseren en uitgangspunten te formuleren voor ons nieuwe beleid.

Het opnieuw formuleren van onze visie en missie maakt het makkelijker om projecten in Oeganda te selecteren die we willen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat die projecten zich vooral richten op het wegnemen of verhelpen van oorzaken die ergens aan ten grondslag liggen. Je zou kunnen zeggen dat we de mensen geen vis willen geven als ze honger hebben maar een hengel zodat je zelf in hun voedsel kunnen gaan voorzien. Daarnaast hechten we grote waarde aan de inbreng van de lokale gemeenschap en de overheid in een project.

Dit klinkt heel mooi, maar vraagt veel in de samenwerking. Met Sara hebben we vooral gezocht hoe we dit vorm kunnen geven. Dit stelt eisen aan onze lokale partner, voor nu, maar ook bij toekomstige samenwerkingen. We helpen financieel, maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar geld geven. We willen werken vanuit partnerschap en zien daarin voor onszelf een rol als het gaat om kritisch meedenken en vragen stellen. Bij die rol willen we ook onze achterban in Aalten betrekken.

Onze werkwijze zal niet heel erg veranderen. Wel is voor onszelf de focus scherper en zijn we ons bewuster van wat we vragen in onze samenwerking. Na tien jaar hebben we veel geleerd en we willen nu een vertaalslag maken naar nieuwe projecten en uitdagingen waar we trots op kunnen zijn.

Ontwikkeling in Kitgum
Sinds 2 jaar werken we samen met de Stichting KRADEF in Kitgum, Noord Oeganda. Begin februari is daar de school in gebruik genomen die met hulp van Stichting Mukwano is gebouwd. David Otto is bestuurslid van deze stichting. Een inspirerende man met een mooie visie voor zijn thuisland. Tijdens de bijeenkomst in Elim vertelde hij over zijn gemeenschap, hun project en de dromen die hij heeft voor de regio Kitgum waar de mensen door de burgeroorlog weinig perspectief hebben. Ooit was hij zelf één van de kinderen daar en hij prijst zich gelukkig dat hij, hoewel op latere leeftijd, wel de mogelijkheid heeft gekregen om naar school te gaan.

De gemeenschap In Kitgum is ontwricht, er was nauwelijks onderwijs en veel drankmisbruik. Door het bouwen van een school hoopt David dat de nieuwe generatie de kans krijgt om een vak te leren en zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen. Een volgende stap zou zijn om de basisschool die er nu staat uit te breiden met een vakschool. Samen met David en de gemeenschap van Kitgum kijken we hoe we dat kunnen realiseren en wat er nog meer nodig is om de armoede en het gebrek aan perspectief voor de inwoners van Kitgum te doorbreken.

IMG 20190203 WA0010IMG 20181221 115606